Kompetencia alapú oktatás

A kompetencia alapú oktatásról

 

Iskolánkban a 2009/2010-es tanévben kerül bevezetésre a kompetencia alapú oktatás egy első, egy második, egy negyedik, két ötödik és egy hetedikes tanulócsoportban. A módszer bevezetése a  2008/2009-os tanévben, az iskolánk által (TÁMOP 3.1.4 A kompetencia alapú oktatás bevezetése Hartán címmel) beadott és megnyert pályázata alapján történik. Az alábbiakban a program alapelveiről, tartalmáról nyújtunk kivonatos tájékoztatást.

Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

A kompetencia alapú oktatási programokhoz, oktatási programcsomagok, köztük digitális tananyag-tartalmak, valamint ezek megjelenítéséhez szükséges eszközök beszerzésére nyílt lehetőségünk. Tankönyveket, munkafüzeteket, feladatlapokat szerzünk be a szövegértés-szövegalkotás, a matematika, a szociális kompetencia területekhez, s így a szülők válláról vesszünk le terhet. Digitális tananyagokat, tanulói demonstrációs eszközöket vásárolunk. Fejlesztjük az eszközparkunkat. A technikai eszközök a digitális és interaktív tananyagtartalmak megjelenítését, a mérés-értékelés digitális  korszerűsítését szolgálják.