A tanév helyi rendje 2018-19

A tanév helyi rendje

2018. szept. 3. (hétfő)                                                  Első tanítási nap

2019. jún. 14. (péntek)                                                 Utolsó tanítási nap

2019. jan. 25.                                                               Első félév vége

2019. febr. 1.                                                                Félévi értesítők kiosztása

2018. okt. 29 – nov. 2.                                                   Őszi szünet

                                                                                    Utolsó tanítási nap: okt. 26. (péntek.)

                                                                                    Első tanítási nap: nov. 5. (hétfő)

2018. dec. 27 – 2019. jan. 2.                                           Téli szünet

                                                                                     Utolsó tanítási nap dec. 21. (péntek)

                                                                                     Első tanítási nap jan. 3. (csüt)

2019. április 18 – ápr. 23.                                             Tavaszi szünet

                                                                         Utolsó tanítási nap április 17 (szerda)

                                                                         Első tanítási nap április 24.(szerda)

2018. november 30-ig                                                  DIFER mérés 1. osztály

2019. május 22.                                                            Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam

2019. május 29.                             Országos kompetenciamérés (matematika, szövegértés)

2019. január 9- április 26             A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5-8.

 

Tanítási napok száma 181 nap. Tanítás nélküli munkanapok – pedagógiai célra + 6 munkanap használható fel, ebből egy napot a diákönkormányzat határozza meg, egy nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Tanítás nélküli munkanapok

2018.szeptember 14.                                                    Ráday Nap

2018. szeptember 15. (szombat)                                  Családi Nap

2018. december 1. (szombat)                                       Nevelési értekezlet

2019. április17 (szerda)                                                Nevelési értekezlet

2019. június 7. (péntek)                                               DÖK nap

Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok

Tanévnyitó ünnepély                   tanulók – pedagógusok - szülők                    szeptember 2.

Ráday Nap                                  sport-és hagyományőrző nap                         szept. 14.

Családi Nap                                tanévnyitó utcabál                                         szept. 15.

Az aradi vértanúk emléknapja    iskolarádió, községi megemlékezés               október 6.

Nemzeti ünnep                            iskolarádió, községi megemlékezés               október 23.

„A Nílus menti kultúra”” témahét   1-8. évfolyamon osztályonként                 október 24-26.

Magyar Nyelv Napja                   iskolarádió, osztályszinten                             november 14.

Mikulás                                       osztályszinten                                                december 6.

Karácsony                                   iskolai műsor (4.oszt.)                                    december 21.

A magyar kultúra napja               osztályszinten                                                január

Szülők - Nevelők Bálja               alapítvány-szmk rendezvény                         február 9.

Farsang                                        iskolai mulatság, télbúcsúztatás                     február 15.

Nemzeti ünnep                            iskolai és községi műsor (7. oszt)                   március 15.

Tehetségnap                                MATEHETSZ helyi program                        március 22.

Digitális témahét                                                                                                ápr. 8- 12.

A költészet napja                        Térségi szavalóverseny                                  április 11.

Holokauszt áldozatainak emléknapja   iskolarádió, osztályszint                       április 16.

Ökonap                                                                                                              május 10.

Ballagás                                                                                                             június 15.

Tanévzáró ünnepély                                                                                           június 19.