Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 2018-19

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

 

Az iskolai Pedagógiai Program 21. és 22. fejezete tartalmazza részlesen, valamint a házirend alábbi pontja:

l) Joga van a kijavított és leosztályozott dolgozatát megtekinteni, továbbá az értékelés szempontjait megismerni. Egy nap legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat és írásbeli feleleteket két héten belül (14 munkanap) ki kell javítani, és eredményét az érintett diák tudomására hozni. (Házirend)