Zeneiskola térítési díj

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2016/2017 tanév első félévi térítési díjának befizetése aktuálissá vált. Az összeg 6.000.-Ft, előképző esetén 3.000.-Ft, kedvezmények feltételei a következők: 

 

·         a rendszeres gyermekvédelmi határozat már nem mentesít a díj befizetése alól.

 

·         teljes mentességet csak a hátrányos helyzetű illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók élvezhetnek, valamint ha a gyermek testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista.

 

·         amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme 59.850.-Ft/fő vagy az alatti, akár jelentős mértékű díjfizetési kedvezményben részesülhet a tanuló. Ebben az esetben szükségünk van díjkedvezmény iránti kérelem (mellékeljük) és kereseti igazolás, családi pótlék igazolás benyújtására.

 

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje: 2016. november 15.

 

A határidő 2016. november 30. Kérjük, hogy a befizetést illetve a kérelem és kereseti igazolás benyújtását e határidővel teljesíteni. Befizetés az általános iskolában Tóthné Gyöngyinél.

 

Harta, 2016. október 19.

 

                              Köszönettel:

                                               Bodocz Ádám

                                               tagint. vezető

 

Díjkedvezmény iránti kérelem letölthető PDF formátumban: innen