A zene a közösségépítés szolgálatában

A zene a közösségépítés szolgálatában - TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0590 azonosító pályázat  elnyert támogatás: 12.000.000 Ft

Megvalósításának ideje: 2015.05.20-2015.12.31.

Főbb projekt elemek, tevékenységek:

1. Zenei Öko-tábor (július)

2. Tanár-továbbképzések:

       -A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére (teljes nevelőtestületi tréning)

       - Családpedagógia a gyakorlatban (2 kolléga)

       - Viselkedési és magatartási zavarok kezelése a hatékonyabb nevelés. tanítás érdekében (2 kolléga)

3. Digitális szolfézsoktatás

A ”Manó Muzsika”, ”Ear Master” és ”Sibelius” szolfézsoktató programok mindegyikével szívesen ismerkedtek meg mind pedagógusok, mind a gyerekek. 

- Operamesék – program

- Operalátogatás (30 tanuló)

4. Projektfoglalkozások (szeptember-október) a zeneművészet és társművészetek kapcsolatának erősítésére, tanórán kívüli komplex foglalkozások

       - zene és a rajz kapcsolata

       - zene – irodalom

       - zenekari munka- zenekari lét

       - zene- tánc – népviselet

5. A zeneiskola tárgyi feltételeinek javítása: gitárok, erősítő, kották, laptopok, digitális tananyagok

https://www.youtube.com/watch?v=J5_XbJbRTR8

https://www.youtube.com/watch?v=i0oF6_2SqKs